ارتباط با ما

گروه تولیدی آب بند

..

نشانــی کارخانه : بابل ، کیلومتر یک اتوبان بابل به آمل ، کوچه آب بند
خط ویژه: ۳۵۵۱ – ۰۱۱
۴ – ۰۲ ۷۷۰ ۳۲۳ ۰۱۱
۵ – ۷۱ ۷۳۰ ۳۲۳ ۰۱۱
۸ – ۱۱۴ ۷۹ ۳۲۲ ۰۱۱
ایمیل : info@ab-band.com
اینستاگرام : abband.group

دفتــر مرکـزی : تهران، خیابان طالقانی ، بعد از چهار راه بهار ، کوچه وزین
شماره تماس : ۷۹ ۱۲ ۶۴ ۷۷ ۰۲۱ – ۸۵ ۲۷ ۶۴ ۷۷ ۰۲۱
ایمیل : info@ab-band.com
اینستاگرام : abband.group