مـــدیـــریــت
بازرگانی و فروش

واحد فروش گروه صنعتی آب‌بند از ابتدای آغاز بکار شرکت سعی کرده تا با برنامه‌ریزی مناسب سازماندهی گزینش نیروی انسانی ماهر و هدایت و کنترل مناسب نقش خود را به بهترین نحو ارائه نماید.
طـی سال‌هـای جـاری، فـعالیـت این واحـد به خـوبـی توانسته است، گروه را طوری سازماندهی کند که به نحو مطلوب و موثری وظایف متعدد و متنوع را به انجام برسانند.

مطالب بیشتر

رادیاتور

رادیاتور های آلومینیومی

مدل کالر , ترمو , سولار , یونیک , الماس , حوله ای

رادیاتور پانـلــی ( فولادی )

مشعل

مشعل های گازی , گازوئیلی , دوگانه سوز

دیگ

دیگ بخار دو کوره , بخار تک کوره , بخارعمـودی

دیگ چـگالشـی ، روغـن داغ , آب داغ , آب گـرم

دیگ فایر باکس , آب گرم دو پاس

منابع و مخازن
تحت فـشـار

دی اریتور , سختی گیر , مبدل حرارتی

فیلتر شنی , منبع کوئل دار مسی

منبع کوئل دار فولادی