Ticaret ve satış
yönetimi

Abband Sanayi Grubu'nun satış birimi, şirketin faaliyetinin başından itibaren doğru planlama, organizasyon, vasıflı insan gücü seçimi ve uygun rehberlik ve kontrol yoluyla rolünü en iyi şekilde sunmaya çalışmıştır.
Yıllar geçtikçe bu birimin faaliyetleri, grubu istenen ve etkili bir şekilde çeşitli görevleri yerine getirmek için iyi organize edebilmiştir.

Daha fazla içerik

Kazan

Çift külhanlı buhar kazanı , Tek külhanlı buhar , Dikey buhar
Yoğuşmalı sıcak su kazanı , Kızgın yağ , Kızgın su , Kızgın su
Firebox kazanı , İki geçişli sıcak su

Kaynaklar ve basınçlı
kaplar

Hava giderici cihaz , Su yumuşatıcı , Isı değiştirici
Kum filtresi , Bakır bobinli kaynak
Çelik bobinli kaynak

radyatör

Alüminyum radyatörler
Kaller model , Termo , Solar , Unique , Almas , Havlu
Panel (çelik) radyatör

Meşale

Gaz yakıtlı meşale , Çift yakıtlı , Dizel yakıtlı