Kazan

Buhar kazanı

Grubumuz tarafından üretilen kazanlar, BS 1992-2790 standardına göre tasarlanmış ve birçok saygın Avrupalı ​​şirket tarafından onaylanmıştır. Bu tip kazanlar farklı çalışma basınçlarında 60 kg/saat ila 30 bin kg/saat kapasitelerinde üretilmekte ve piyasaya sürülmektedir.
Bu tip kazanlar çelik, yatay, üç geçişli ve geri ıslatmalı alev boru tip olup, yüksek kalite ve verimlilikte, gaz, dizel ve mazot yakıtları ile çalışabilme özelliği ile tasarlanmıştır. Yapım ve üretimin tüm aşamalarında kesin ve doğru prensiplere uyulur ve onarı ve bakım kolaylığı, küçük boyutluluk, mukavemet ve yüksek verimlilik gibi faktörler bu tip kazanın avantajlarıdır.
Tüm kaynak hatları kalite kontrol uzmanlarının gözetiminde radyografik, ultrasonik ve sıvı testleri ile derinlemesine incelenir. Kazan gövdesindeki moleküler yapıyı tekdüze hale getirmek ve artık gerilmeleri ortadan kaldırmak için, gerdirme işlemi 20-600 derece sıcaklıkta kendine özgü bir şekilde gerçekleştirilir ve boru döşeme işleminden sonra, tasarım basıncının 1.5 katı basınçla hidrostatik bir test yapılır.Nihayet 24 saat alev testi ve tüm kontrolör ve göstergelerin ayarlanmasını içeren nihai ve sıcak testler yapıldıktan sonra son olarak her kazan için kalite sertifikası ve standart plaka verilir.